Sunday, March 22, 2009

விடுகதை

ஏற ஏற சுகமா இருக்கும்......?

ஏறிட்ட ஏரிச்சலா இருக்கும்...?

இறங்க இறங்க இதமா இருக்கும் ....?

இறங்கிட்டா பயமா இருக்கும்.....?

அது என்ன???????


விடை அடுத்த பதிவுல போடுறன்

No comments: